Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) има потреба од ангажирање на асистент кој ќе работи на тековните проекти во правосудството.

Асистентот ќе биде ангажиран со полно работно време за периодот декември 2019 - ноември 2020.

Сите детали за отворената работна позиција можете да ги погледнете на следниот линк:

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ.pdf