Магистер по Уставно право, насочена во областа на човековите права. Во текот на своето образование беше дел од Центарот за управување со промени како практикат. Подоцна како дел од програмата за практикантска работа на млади правници при Македонското здружение на млади правници остварува практикантска работа во Центарот за правни истражувања и анализи, каде и после неколку месеци станува дел од тимот на ЦПИА како проектен асистент.