Магистер по меѓународно право и меѓународни односи. Во текот на своето образование остварува студиски престој на Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија а била практикант во Amnesty International Slovenia, Македонското здружение на млади правници, и канцеларијата на Народниот правобранител на РСМ. Од 2015 година е дел од Центарот за правни истражувања и анализи, каде работи на проекти поврзани со воедначување на судската пракса, зајакнување на капацитетите на Академијата за судии и јавни обвинители како и на разни активности поврзани со подобрување на транспарентноста и отчетноста во работењето на судството во Република Северна Македонија.