Елена Пејчева , проектен асистент, во тек мастер студии по казнено право, има работено една година како волонтер во Основен суд Скопје 1 и во Македонско пенолошко друштво. Проектен координатор на проект поврзан со остварување на основните човекови права на затворениците во РСМ, спроведен од Македонско пенолошко друштво.