Магистер по меѓународно право и меѓународни односи. Гучески беше дел од програма за стажирање на практиканти во областа за човекови права при Македонското здружение на млади правници при што оствари ангажман во адвокатска канцеларија во Скопје. Подоцна работи како практикант во Националниот демократски институт во Северна Македонија и преку НДИ се стекнува со искуство како асистент на проект во Собранието на Република Северна Македонија.