Анализа за положбата на Ромите како обвинети во кривична постапка во Република Македонија

Во рамките на проектот „Еднакви пред судот – безбедни во животот“, Центарот за правни истражувања и анализи ја објави публикацијата „Анализа за положбата на Ромите како обвинети во кривична постапка во Република Македонија“

Ana
Share
This