Приклучете се во ЦПИА

Пополнете го формуларот и Волонтирајте

ЦПИА ја поддржува волонтерската работа за сите оние млади професионалци кои сакаат да придонесат во организациската мисија и кои ја споделуваат истата визија. Доколку сакате да научите повеќе и да ги вклучите Вашите лични достигнувања и идеи кон целите на организацијата, Ве покануваме да се приклучите кон нашиот тим!

    Вашето CV