Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Проект за добро управување со животна средина“.   Проектот има за цел да го подобри управувањето со животната средина преку обезбедување практични решенија за проблемите преку активен граѓански ангажман и експертска поддршка за важни политички, законодавни (особено во кривични…
Период:
15/06/2021 - 31/03/2022
Статус:
Во тек
Центарот за правни истражувања и анализи започна со имплементација на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“.   Целта на проектот е да се воведе модел на политика за ефикасен надзор и спроведување на еколошките политики и регулативи, зајакнувајќи ја имплементацијата на меѓународните еколошки стандарди. Проектот ќе ги идентификува проблемите…
Период:
01/10/2020 - 31/03/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Судскиот совет на РСМ и Министерството за правда започна со имплементација на проектот ,,Воспоставување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на правосудниот сектор во РСМ. Во реализацијата на проектот ќе бидат опфатени три компоненти: 1.  Подготовка на Функционална анализа на…
Период:
21/12/2020 - 31/03/2021
Статус:
Во тек
На 1 мај 2020 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со реализација на проектот „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2020-2021“ Проектот е имплементиран во партнерство со Институт за европска политика (ЕПИ), Институт за човекови права (ИЧП), Коалиција сите за правично судење…
Период:
01/05/2020 - 31/12/2020
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во периодот ноември 2019 – ноември 2020 година ќе го спроведува проектот ,,Поддршка на Судскиот совет во воспоставување на квалитетен систем за оцена на судиите“, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија Проектот има за цел да го поддржи работењето на Судскиот совет преку изработка…
Период:
01/11/2019 - 01/11/2020
Статус:
Спроведено