Проектот имаше за цел да го олесни воведувањето на иницијативата Отворена правда како дел од Отвореното владино партнерство на национално ниво и да го поддржи понатамошниот напредок на иницијативата Отворена правда, катализирајќи го нејзиното институционално преземање преку фокусирани и стратешки активности. Главната цел беше да се зголеми отчетноста и транспарентноста…
Период:
01/05/2021 - 31/12/2021
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Судскиот совет на РСМ и Министерството за правда започна со имплементација на проектот ,,Воспоставување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на правосудниот сектор во РСМ. Во реализацијата на проектот ќе бидат опфатени три компоненти: 1.  Подготовка на Функционална анализа на…
Период:
21/12/2020 - 31/03/2021
Статус:
Спроведено
На 1 мај 2020 година, Центарот за правни истражувања и анализи започна со реализација на проектот „За правда – Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2020-2021“ Проектот е имплементиран во партнерство со Институт за европска политика (ЕПИ), Институт за човекови права (ИЧП), Коалиција сите за правично судење…
Период:
01/05/2020 - 31/12/2020
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи во периодот ноември 2019 – ноември 2020 година ќе го спроведува проектот ,,Поддршка на Судскиот совет во воспоставување на квалитетен систем за оцена на судиите“, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија Проектот има за цел да го поддржи работењето на Судскиот совет преку изработка…
Период:
01/11/2019 - 01/11/2020
Статус:
Спроведено
Центарот за правни истражувања и анализи започнувајќи од ноември 2019 година до април 2020 година ќе го спроведува проектот ,, Административна правда по европски стандарди”. Општа цел на проект: Подобрување на системот на добро владеење во Република Северна Македонија преку обезбедување на ефективна административна правда заснована на европски стандарди Специфични цели…
Период:
01/11/2019 - 01/04/2020
Статус:
Спроведено