Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во Република Македонија

Македонското здружение на млади правници заедно со Центарот за правни истражувања и анализи, објавија “Анализа на механизмите за спречување и заштита од дискриминација во Република Македонија“. Оваа анализа е резултат од проектот „Акција против дискирминација“ поддржан од Фондацијата Институт отвроено општетсво и УСАИД – Македонија. 

Анализата можете да ја превземете на следниот линк:

Ana
Share
This