Анализа на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина

Центарот за правни истражувања и анализи на 27 јануари ја промовираше Анализата на празнините и недостатоците- предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина

Анализата на празнините и недостатоците- предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина е дел од проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје.

Ana
Share
This