Видливоста на Уставниот суд

Во рамките на проектот „Зголемена видливост на работата на Уставниот суд на Република Македонија“, Центарот за правни истражувања и анализи ја објави анализата „Видливоста на Уставниот суд на Република Македонија при носењето одлуки со посебен фокус кога одлучува за заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот“.

Ana
Share
This