Документ за јавни политики: Дали Ромите ги уживаат загарантираните права

Како дел од проектот „Еднакви пред судот – безбедни во животот“, Центарот за правни истражувања и анализи го објави документот за јавни политики: „Дали Ромите ги уживаат загарантираните права?“.

Ana
Share
This