ИНФОГРАФИК – Каде да се обратите ако некој ги злоупотреби вашите лични податоци и на ваше име земе брз кредит?

📌Каде да се обратите ако некој ги злоупотреби вашите лични податоци и на ваше име земе брз кредит?

📌Ku të drejtoheni nëse dikush i keqpërdor të dhënat tuaja personale dhe merr një kredi të shpejtë në emrin tuaj?

📌Kote te havljaren vareko bilačhe te isitmalkerga pes tumare plesutne informacijencar thaj ko tumaro anav lela sigutno krediti?

#ЗачувајЈаПриватноста

Ana
Share
This