Ифографик: Национално координативно тело за еколошка правда и оперативни тимови за работа

кликни тука за Инфографик во подобра резолуција

Во рамки на Проектот за добро управување со животна средина, ЦПИА изработи инфографик кои се фокусира на прашањето KAKO да се придонесе до ПОДОБРУВАЊЕ во откривањето и гонењето на кривичните дела против животната средина и природата.

Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје.

Ana
Share
This