Ифографик: Национално координативно тело за еколошка правда и оперативни тимови за работа

Во рамки на Проектот за добро управување со животна средина, ЦПИА изработи инфографик кои се фокусира на прашањето KAKO да се придонесе до ПОДОБРУВАЊЕ во откривањето и гонењето на кривичните дела против животната средина и природата.

Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје.

Ana
Share
This