Кои се најчестите кривични дела против животната средина Во Република Северна Македонија?

Во рамки на Проекто за добро управување со животната средина, финансиски подржан од Британската Амбасада Скопје, Центарот за правни истражувања и анализи изработи информативно видео за кои се најчестите кривични дела против животната средина во Република Северна Македонија за кои се изречени пресуди во периодот од 2017 до 2021 година.

Погледнето го целото видео на следниот линк:

Ana
Share
This