Матрица за мониторинг на перформансите на Јавното обвинителство во Република Македонија

Матрицата за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство во Македонија е алатка изработена во рамки на проектот „Креирање на матрица за мониторинг на перформансите на Јавното Обвинителство“.

Проектот е финансиран од UK aid преку Владата на Обединетото Кралство и има за цел да го поддржи македонскиот обвинителски систем во неговите напори да ја зголеми независноста, транспарентноста и ефикасноста. 

Матрицата за мониторинг на перформансите на јавното обвинителство е развиена во еден сеопфатен и инклузивен процес од страна на работна група составена од меѓународни и домашни правни експерти и јавни обвинители. Дизајнирањето и изработката на оваа алатка беше направено во блиска соработка со Советот на јавни обвинители, Јавното обвинителство на Република Македонија и Министерството за правда. 

Матрицата можете да ја погледнете на следниот линк:

Ana
Share
This