Можности и перспективи за подобрување на квалитетот на судството во Македонија

Како дел од проектот „Компаративна студија за искуства поврзани со процесот на избор и оценување во судството во младите демократии“ финансиран од Кралството Холандија, Центарот за правни истражувања и анализи го објави документот за јавни политики „Можности и перспективи за подобрување на квалитетот на судството во Македонија“.

Ana
Share
This