Ненаучена лекција од случајот Јавна соба

Центарот за правни истражувања и анализи и Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот”, поддржан од Европската унија во соработка со ВИДИ ВАКА изготвија сторија за повреда на правото на приватност на социјалните мрежи. Станува збор за нов случај каде повторно масовно биле споделувани фотографии со девојчиња и жени со експлицитна содржина на Фејсбук и ТикТок.

Сторијата може да ја погледнете на следниот линк:https://vidivaka.mk/nenauchena-lekci-a-od-slucha-ot-avna-soba/

Ana
Share
This