Оглас за ангажирање на асистент/ка

Во рамките на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“ поддржана од Британската амбасада, Центарот за правни истражувања и анализи има потреба да ангажира 1 асистент/ка со полно работно

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АСИСТЕНТ .PDF 

Gorica Nadjinska
Share
This