Оглас за ангажирање на двајца практиканти

Во рамките на програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судски реформи“ ЦПИА има потреба да ангажира двајца практиканти во периодот 5 декември 2017– 31 март 2018.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

ОГЛАС ЗА ДВАЈЦА ПРАКТИКАНТИ .PDF

Gorica Nadjinska
Share
This