Оглас за ангажирање на експерт

Во рамки на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“ ЦПИА објавува оглас за ангажирање на експерт за подготовка на економска анализа на трошоци за период јануари-март 2019 година.

Огласот со детални информации можете да го погледнете на слдниот линк:

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ.PDF 

Gorica Nadjinska
Share
This