ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ ЗА АНАЛИЗИРАЊЕ ПРЕСУДИ

Во рамки на програмата ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор”  поддржана од Амбасадата на Кралството Холандија, Центарот за правни истражувања и анализи има потреба од ангажирање правни експерти за анализирање на домашни и странски пресуди, во период од мај 2022 до јули 2023 година.

Платформата justice observers започнува со вториот циклус на анализа на домашни и странски пресуди преку ажурирање и објава на анализираните пресуди преку истоимениот веб сајт. Наведената платформа овозможува детално и сеопфатно анализирање на донесените домашни и странски пресуди, со акцентирање на добрите практики со цел нивно применување во иднина, но и детектирање на одредени аномалии во процесот на донесување на конкретни пресуди кои треба да послужат како ориентир за потребно подобрување при правораздавањето.

Заинтересираните кандидати потребно е да имаат:

 • Најмалку 10 годишно практично искуство во областа на правосудството
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Познавање на Microsoft Office
 • Одлични способности за детално пишување и образложување
 • Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите
 • Посветеност кон организациските цели и целите на проектот

Правниот експерт ќе треба да ги извршува следниве задачи:

 • Да анализира селектирани пресуди на домашни судови и пресуди на Европскиот суд за човекови права
 • Учество на настани и промоции поврзани со платформата justice observers
 • Активно вклучување на настаните поврзани со платформата justice observers
 • Редовно известување и информирање за работата на проектниот тим
 • Поддршка на проектниот тим при соработка со различни претставници од областа на правосудството

Заинтересираните кандидати е потребно да испратат кратка професионална биографија најдоцна до 25.05.2022 година (среда) во 16:30 часот, на следнава меил адреса: [email protected]

Gorica Nadjinska
Share
This