Оглас за ангажирање 6 правници

Центарот за правни истражувања и анализи има потреба од ангажирање на шест правници за потребите на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Северна Македонија“.

Целосниот оглас е достапен на следниот линк:

ОГЛАС ЗА ШЕСТ ПРАВНИЦИ.PDF 

Gorica Nadjinska
Share
This