Оглас за практиканти

Во рамките на програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судски реформи“ ЦПИА има потреба да ангажира двајца практиканти во периодот 1 октомври 2016 – 31 март 2017.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

Оглас за практиканти – ЦПИА.pdf

Gorica Nadjinska
Share
This