Оглас за проектен менаџер

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) има потреба од ангажирање на еден менаџер на проект во областа на правосудството, со полно работно време за периодот ноември 2016 – април 2018 година.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

ОГЛАС ЗА ПРОЕКТЕН МЕНАЏЕР.PDF 

Gorica Nadjinska
Share
This