Оглас за 10 (десет) анкетари

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) има потреба од ангажирање на 10 (десет) анкетари кои е ќе вршат анкети по веќе структуриран прашалник во текот на месец декември 2017 година.

Повеќе информации можете да добиете на следниот линк  .

Gorica Nadjinska
Share
This