Оглас за 6 експерти во рамките на програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија“

ЦПИА има потреба да анагажира 6 експерти во периодот од септември до декември 2016 година.

Во рамките на програмата „Подобрување на квалитетот на правдата во Македонија преку градење на капацитети за судии и мониторирање на судските реформи“ поддржана од Британската амбасада Скопје, ЦПИА има потреба да ангажира вкупно 6 експерти во периодот септември – декември 2016 година. 

Повеќе информации можете да најдете на следните линкови:

Gorica Nadjinska
Share
This