Одржана координативна средба помеѓу ЦПИА, Министерството за животна средина и просторно планирање и МАНУ

На ден 24.11.2020 година се одржа средба помеѓу програмскиот раководител на ЦПИА Жарко Хаџи- Зафиров заедно со академик Владо Камбовски од МАНУ и министерот за животна средина Насер Нуредини каде се дискутираа предизвиците во Поглавјето 27

Поглавјето 27 се однесува на животната средина, во претпристапниот период кон ЕУ.

Единствено преку заедничка заложба може да се зајакне имплементацијата на меѓународните еколошки стандарди преку кои ќе се надминат проблемите поврзани со надзорот над спроведување на законските одредби од областа на животната средина.

Повеќе информации за проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ на следниот линк: Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда – Центар за правни истражувања и анализи (cpia.mk)

Gorica Nadjinska
Share
This