Проверка на судии во млади демократии

Како дел од проектот „Компаративна студија за искуства поврзани со процесот на избор и оценување во судството во младите демократии“ финансиран од Кралството Холандија, Центарот за правни истражувања и анализи ја објави публикацијата „Проверка на судии во млади демократии“.

Ana
Share
This