Резултати од Функционалната анализа на основните судови на Република Северна Македонија

Во рамки на проектот „Воспоставување аналитички алатки за следење на реформите за поддршка на правосудниот сектор во Република Северна Македонија“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со податоци од Функционалната анализа на основните судови на Република Северна Македонија: Резултати од Функционалната анализа на основните судови на Република Северна Македонија.

Gorica Nadjinska
Share
This