Јавен повик за ангажирање на експерт за подготовка на Комуникациска стратегија

За потребите на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” поддржан од Европската Унија, објавуваме јавен повик  за ангажирање на  експерт за подготовка на Комуникациска стратегија.

Краен рок за аплицирање е 25.07.2023 година.

Повикот може да го преземете на линкот подолу:

https://cpia.mk/wp-content/uploads/2023/07/Јавен-повик-Експерт-за-кoмуникациска-стратегија.pdf

Ana
Share
This