Јавен повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за изработка на извештај за оценка на ефикасноста на јавното обвинителство и судовите во борбата со криминалот во животната средина и мониторинг на кривични дела од областа на животна средина

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) за потребите на проектот ,,Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан” финански поддржан од Европската Унија објавува повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за изработка на извештај за оценка на ефикасноста на јавното обвинителство и судовите во борбата со криминалот во животната средина и мониторинг на кривични дела од областа на животна средина

Краен рок за аплицирање: 26.04.2024

Повикот може да го превземете на линкот подолу:

Ana
Share
This