Јавен повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за изработка на извештај за проценка на потребите од обуки и акциски план за обуки во судовите, јавните обвинителства, МВР, МЖСПП и ДИЖС и подготовка на курикулум за напредна обука на судовите, јавните обвинителства, МВР, МЖСПП и ДИЖС

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) за потребите на проектот ,,Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан” финански поддржан од Европската Унија објавува повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за ангажирање на 2 (два) правни експерти за изработка на извештај за проценка на потребите од обуки и акциски план за обуки во судовите, јавните обвинителства, МВР, МЖСПП и ДИЖС и подготовка на курикулум за напредна обука на судовите, јавните обвинителства, МВР, МЖСПП и ДИЖС.

Краен рок за аплицирање: 26.04.2024

Повикот може да го превземете на линкот подолу:

Ana
Share
This