Јавен повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за подготвка на пост-законодавен надзор на Законот за животна средина со посебен фокус на директивите ОВЖС (оцена на влијанието врз животната средина) и СОЖС (статегиска оцена на животната средина)

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) за потребите на проектот ,,Добро владеење во животна средина за имплементација на Зелена Агенда за Западен Балкан” финански поддржан од Европската Унија објавува повик за ангажирање на 2 (два) правни експерти за подготовка на пост-законодавен надзор на Законот за животна средина со посебен фокус на директивите ОВЖС (оцена на влијанието врз животната средина) и СОЖС (статегиска оцена на животната средина).

Краен рок за аплицирање: 22.04.2024

Повикот може да го превземете на линкот подолу:

Ana
Share
This