Jaвен повик за 3 (три) експертски позиции подготовка на Анализа за проценка на недостатоците на судството во Северна Македонија за ефикасна заштита на правото на приватност и лични податоци и Водич за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор

За потребите на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” поддржан од Европската Унија, објавуваме јавен повик за ангажман на двајца правни експерти и еден експерт за заштита на лични податоци за подготовка на:

Анализа за проценка на недостатоците на судството во Северна Македонија за ефикасна заштита на правото на приватност и лични податоци и Водич за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор за практична употреба на судии, јавни обвинители и адвокати

Краен рок за аплицирање е 31.03.2023 година.

Повикот може да го преземете на линкот подолу:

https://cpia.mk/wp-content/uploads/2023/03/Повик-2-Гап-анализа-и-водич.pdf

Ana
Share
This