Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 2001 година. Магистрирал на Универзитетот во Болоња, Италија во 2003 година и докторирал на Правниот факултет во Скопје во 2012 година. Тој има ЕУ Специјализација во владеењето на правото на Европската академија во Берлин, Германија. Жарко има работено во неколку меѓународни организации, вклучувајќи го Институтот за меѓународно право, Вашингтон Д.С., Полициската мисија на ЕУ и Полицискиот советодавен тим на ЕУ во Македонија, Набљудувачка мисија на ОБСЕ во Скопје, SIDA, и УНДП.