Адвокат кој специјализира управни спорови и заштита на човековите права и слободи повеќе од 15 години. Тој е активен член на невладиниот сектор во Македонија и дел од истражувачките тимови кои работат на полето на човековите права, судството и институционалните реформи повеќе од 20 години.