Магистер по казнено право. Повеќе од 15 години е дел од невладиниот сектор во Република Северна Македонија. Примарниот фокус на неговата работа се перформансите на судството и јавното обвинителство, спроведувањето на тековните реформи, транспарентноста и отчетноста на судството и остварувањето на човековите права.