Магистер по меѓународно право, насочена во областа на меѓународно приватно право. За време на своето образование учествувала на бројни конференции, меѓународни натпревари и летни школи од областа на правото. Како дел од програмата за практикантска работа на млади правници остварува практикантска работа во Центарот за правни истражувања и анализи, каде по завршувањето на практикантскиот ангажман, станува дел од тимот на ЦПИА како проектен асистент.