Анализа на стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација

Во рамките на проектот „Борба против дискриминација преку стратешко застапување, зајакнување на улогата на граѓанските организации“, поддржан од Фондацијата – Отворено општество, во соработка со Македонското здружение на млади правници, беше објавена „Анализа на стратешко водење на предмети во судска постапка од областа на дискриминација“. 

Ana
Share
This