Европски ден за заштита на личните податоци

28 јануари е Европски ден за заштита на личните податоци. На овој датум ја одбележуваме годишнината од донесувањето на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на личните податоци, првиот правно обврзувачки меѓународен документ во областа на заштитата на личните податоците, а овој датум е одбележуван секоја година од сите земји членки на Советот на Европа, како и од институциите на ЕУ.


За да се одбележи овој ден, Агенцијата за заштита на личните податоци, Делегацијата на Европската Унија, Центарот за правни истражувања и анализи И Македоснкото здружение на млади правници организираат настан насловен „Зајакнување на судството и заштитата на младите во дигиталната ера“.

Агендата за настанот можете да ја погледнете на следниот линк:

Ana
Share
This