Новини во примената на Закон за ДДВ и нивното влијание на работата на граѓанските организации

Како дел од проектот „Акција против данок плус“ финансиран од Европската унија, Центарот за правни истражувања и анализи го објави документот за јавни политики „Новини во примената на Закон за ДДВ и нивното влијание на работата на граѓанските организации“

Ana
Share
This