Оглас за ангажирање на тројца правни експерти

Во рамките на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста на судството во Македонија“ ЦПИА има потреба да ангажира тројца правни експерти за спроведување на интервјуа за периодот ноември – декември 2018 година.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This