Оглас за IT експерт

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) има потреба од ангажирање на еден IT експерт за периодот ноември 2016 – јануари 2017 година.

* ОБНОВЕНО
РОКОТ ЗА АПЛИЦИРАЊЕ СЕ ПРОДОЛЖУВА ДО 2 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА.

Повеќе информации можете да најдете на следниот линк:

Gorica Nadjinska
Share
This