ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ, ДИЗАЈН И ПРИНТАЊЕ – ПОВИК 02/2024

„Добро владеење во животната средина за имплементација на Зелена агенда за Западен Балкан” – Набавка на услуги за брендирање, дизајн и принтање на материјали за потребите на проектот .

Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА), во рамките на проектот „Добро владеење во животната средина за имплементација на Зелена агенда за Западен Балкан” има потреба од услуги за брендирање, дизајн и принтање на материјали за потребите на проектот.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Ana
Share
This