Што претставува Платформата за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа.

Gorica Nadjinska
Share
This