Што се случува со реформите во правосудството?

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на програмата „Подобрување на транспарентноста, правната сигурност и ефикасноста во правосудството“, поддржана од Британската амбасада Скопје подготви видео од резултатите од првата национална примена на Матрицата на индикатори за мерење на перформансите и реформите во правосудството.

Погледнете го видеото за да дознаете каква е состојбата во правосудството и до каде е спроведувањето на реформите:

Gorica Nadjinska
Share
This