Јавен повик за доставување понуди за изработка на видеа

За потребите на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот”, поддржан од Европската унија и спроведуван од Центарот за правни истражувања и анализи во партнерство со Македонско здружение на млади правници, објавуваме повик за доставување понуди за изработка на две видеа.

Подетален опис на бараната услуга, условите за аплицирање како и потребната документација може да најдете во прикачената тендерска документација.

Повик за доставување понуди за изработка на видеа

Прилог 1 – Образец за финансиска понуда

Прилог 2 – Изјава

Краен рок за доставување на понудата е 01.04.2024 година. 

Ana
Share
This