Jaвен повик за 2 (две) експертски позиции за подготовка на Анализа на потреби од обуки и Програма за обуки за судство и јавно обвинителство за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор

За потребите на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” поддржан од Европската Унија, објавуваме јавен повик за ангажман на еден правен експерт и еден експерт за заштита на лични податоци за подготовка на:

  • Анализа на потреби од обуки и Програма за обуки за судство и јавно обвинителство за заштита на човековите права и правото на приватност во дигиталниот простор

Краен рок за аплицирање е 31.03.2023 година.

Повикот може да го преземете на следниот линк:

https://cpia.mk/wp-content/uploads/2023/03/Повик-1-Обуки-за-правосудство-1.pdf

Ana
Share
This